ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οπτική Παρακολούθηση Εντοπισμός Κινητού Τηλεφώνου / Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Προγαμιαίες έρευνες – Σχέσεις – Μοιχεία  Διαζύγια Ταυτοποίηση Απορρήτου Αριθμού Εντοπισμός κλήσης και κατόχου του συγκεκριμένου αριθμού Αναζήτηση Αγνοουμένων Προσώπων Φύλαξη -Συνοδεία Προσώπων Προστασία Αντικειμένων Επιτήρηση ανηλίκων (προστασία από τα ναρκωτικά) Εκφοβισμός στα Σχολεία – Ενδοσχολική Βία Αναλύσεις DNA Test τεστ πατρότητας Ελλάς Κληρονομικές υποθέσεις Φοροδιαφυγή Φορολογικές Έρευνες Αναζήτηση χρεοφειλετών Δικαιώματα ενοικιαστών…

Read More