ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εμποροβιομηχανική αντικατασκοπία Σχεδιασμός προστασίας επιχειρήσεων-συμφερόντων Έλεγχος συνεταίρων – συνεργατών Έλεγχος προσωπικού Απάτες σε κρατήσεις και έξοδα Έλεγχος εργασιακού χώρου Έλεγχος τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Προστασία απορρήτων τηλεπικοινωνιών Θωράκιση – διαφύλαξη – προστασία χώρων, συστήματα παρακολούθησης και ανίχνευση παγιδευμένων χώρων. Ανεύρεση οφειλετών Έλεγχος αξιοπιστίας εταιρειών Σχεδιασμός συνοδείας VIP Ναυτιλιακά

Read More